poslední aktualizace: 2018-04-25 Úvodní stránka
  Česká republika
cz en Join Now   -  Contact Us   -  ACFE.com 

 
Chapter Events & Chapter Meetings
 • Květen, červen 2017 - Rádi bychom vás informovali o konání nového vzdělávacího programu ANTI-FRAUD AKADEMIE, kterou organizuje Český institut interních auditorů (ČIIA) za podpory české pobočky ACFE.

  ČIIA Program proběhne ve dnech 16. - 18. května a 6. - 8. června 2017.

  Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách ANTI-FRAUD AKADEMIE. Zde se můžete na Akademii zaregistrovat. V případě dotazů se prosím obracejte na paní Bubníkovou z ČIIA (kontakt taktéž zde).

  ACFE Česká republika Každý člen naší pobočky může využít stejné slevy jako členové ČIIA.

  Časová sleva 15% je platná do 13. dubna 2017.

  Jedná se o zcela nový šestidenní vzdělávací program zaměřený zejména na předání praktických zkušeností a dovedností v rámci prevence, detekce a vyšetřování podvodného jednání.

  Leták - ZDE.

  5 důvodů proč se zúčastnit

  • Jedinečný produkt svým zaměřením a svojí šíří v České republice
  • O své zkušenosti se s Vámi podělí 14 odborníků z praxe řízení rizik podvodů a interního auditu
  • Případové studie a sdílení praxe jsou nedílnou součástí Anti-Fraud Akademie
  • Naplníte požadavky mezinárodního standardu 1210 Odbornost (1210.A2 - Interní auditoři musí mít dostatečné znalosti, aby mohli ohodnotit riziko podvodu a způsob, jakým je toto riziko řízeno v rámci společnosti)
  • Budete součástí širší expertní komunity zabývající se řízením rizik podvodů

  ANTI-FRAUD AKADEMIE je určena interním auditorům ze všech oblastí, forenzním vyšetřovatelům, risk a anti-fraud expertům, compliance pracovníkům a dalším zájemcům o tuto specifickou oblast.

 • 21. listopadu 2016 - Seminář průběžného odborného vzdělávání (CPE) s názvem "Cyber crime – aktuální trendy, možnosti prevence, odhalování a vyšetřování této kriminality", organizovaný českou pobočkou ACFE. Seminář proběhne v češtině a účastníci obdrží potvrzení o získání 2 CPE kreditů

  Přednášející:

  pplk. Ing. Josef Bernátek,

  tajemník ACFE Česká republika a rada odboru hospodářské kriminality Policejního prezídia ČR. Pan Bernátek působil jako vrchní komisař odboru kybernetické kriminality Policejního prezídia a je členem pracovní skupiny pro kybernetickou bezpečnost při české pobočce AFCEA.

  Obsah semináře:

  1. Vymezení pojmu „kybernetická kriminalita“, jeho zakotvení v českém právním řádu, nejčastější skutkové podstaty s případnými kazuistikami a vztah k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob
  2. Aktuální trendy a statistická data
  3. Účinná prevence - možnosti preventivních opatření proti kybernetickým hrozbám
  4. Způsoby odhalování - možnosti zjištění, zda jsme se stali obětí kybernetické kriminality
  5. Postupy vyšetřování - zásady a základní postupy při vyšetřování, přehled nejčastěji užívaných nástrojů, úskalí při vyšetřování
  6. Očekávaný vývoj - předpokládané trendy v následujících letech
  7. Diskuse

  Kdy:

  Pondělí 21. listopadu 2016, v 17:00 hod

  Kde:

  EY (Ernst & Young)
  Budova Florentinum – vchod D
  Zasedací místnost – info na recepci na 8. poschodí
  Na Florenci 2116/15
  110 00 Praha 1

  Účastnický poplatek bude vybírán v hotovosti před zahájením workshopu. Poplatek činí:

  • 800,- Kč pro veřejnost
  • 500,- Kč pro členy české pobočky ACFE

  Účast na workshopu:

  Pokud se rozhodnete semináře zúčastnit, informujte nás prosím do pátku 18. listopadu 2016 emailem na adresu phladka@acfe.cz, abychom mohli zajistit dostatečný počet míst. Certifikát potvrzující účast na workshopu a získání 2 CPE kreditů bude účastníkům zaslán po workshopu.

 • 1. září 2016 - Výsledky volby členů vedení české pobočky ACFE

  Výsledky uskutečněné volby členů vedení české pobočky ACFE potvrzují zvolení následujících osob do vedení pobočky na období od 1. září 2016 do 31. srpna 2018:

  • Předsedkyně: Pavla Hladká
  • Místopředseda: Daniel Bican
  • Tajemník: Josef Bernátek

  Chtěli bychom poděkovat všem členům, kteří se volby vedení zúčastnili a zaslali své hlasy.

 • 24. srpna - 31. srpna 2016 - Volba členů vedení české pobočky ACFE pro roky 2016 - 2018

  volby Od 24. srpna do 31. srpna 2016 proběhne volba členů vedení české pobočky ACFE, která se uskuteční formou odeslání elektronických hlasů nominovaným kandidátům. Členové české pobočky ACFE obdrží instrukce k účasti v této volbě.

  Každá osoba, která projeví zájem ucházet se o některou z volených pozic, se zavazuje vykonávat svoji funkci po dobu následujících dvou let, tj. od 1. září 2016 do 31. srpna 2018.

  Pokud má kdokoli z členů zájem kandidovat na některou z níže uvedených funkcí, nechť prosím zašle email na info@acfe.cz s uvedením pozice a připojí své vyjádření, jak by chtěl přispět k rozšíření aktivit pobočky. Poslední den pro zaslání nominací je 23. srpna 2014.

  Volené pozice:

  • President
  • Vice President
  • Training Director
  • Secretary
  • Treasurer

 • 9. května 2016 - Workshop průběžného odborného vzdělávání (CPE) s názvem "Corporate Criminal Liability", organizovaný českou pobočkou ACFE (česky) - 2 CPE kredity

  Přednášející:

  Tereza Kolafová, MBA, CFE
  Manažerka oddělení Investigativních služeb a řešení sporů společnosti Ernst & Young

  Tereza Kolafová se zabývá tématy compliance, prevence podvodného jednání a vyšetřování podvodů v České republice a řadě dalších zemí Evropy devět let. Zaměřuje se na prověrky prodejních a marketingových praktik z pohledu jejich souladu se zahraničními protikorupčními zákony a českou legislativou a na problematiku trestněprávní odpovědnosti firem. Tereza je organizátorkou EY platformy Ethics and Compliance Officers Club, pravidelně prezentuje na témata compliance a prevence podvodného jednání a publikuje v českých médiích články s forenzním zaměřením. V rámci své praxe pracovala zejména pro klienty z farmaceutického odvětví a výrobců zdravotních prostředků, ale i pro řadu klientů z energetického a plynárenského průmyslu, stavebnictví a pro státní sektor.

  Náplň workshopu:

  Cílem workshopu je poskytnout vhled do problematiky trestné odpovědnosti právnických osob v ČR a v zahraničí. V průběhu přednášky se seznámíte s následovným:

  • Vymezení problematiky trestněprávní odpovědnosti v České republice - požadavky Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jeho působnost a požadavky kladené na právnické osoby
  • Statistiky vymáhání zákona a aktuální vývoj
  • Legislativní rámec trestněprávní odpovědnosti v zahraničí
   • Britský Bribery Act (UK BA)
   • Americký FCPA zákon
   • Významné a aktuální kauzy firem obviněných dle těchto zahraničních zákonů
  • Opatření k zabránění trestněprávní odpovědnosti firem
  • Relevantní výsledky ACFE Report to the Nation a EY Fraud Survey

  Po přednášce proběhne tradiční diskuse na odprezentované téma.

  Kdy:

  Pondělí 9. května 2016, v 17:00 hod

  Kde:

  EY (Ernst & Young)
  Budova Florentinum – vchod D
  Zasedací místnost – info na recepci na 8. poschodí
  Na Florenci 2116/15
  110 00 Praha 1

  Účastnický poplatek bude vybírán v hotovosti před zahájením workshopu. Poplatek za workshop činí:

  • 800,- Kč pro veřejnost
  • 500,- Kč pro členy české pobočky ACFE

  Účast na workshopu:

  Pokud se rozhodnete zúčastnit workshopu, informujte nás prosím do pátku 6. května 2016 (emailem na adresu phladka@acfe.cz), abychom mohli zajistit dostatečný počet míst. Certifikát potvrzující účast na workshopu a získání 2 CPE kreditů bude účastníkům zaslán po workshopu.

 • 19. ledna 2015 - Workshop průběžného odborného vzdělávání (CPE) s názvem "Podvody v telekomunikačním sektoru", organizovaný českou pobočkou ACFE (česky) - 2 CPE kredity

  Vážení členové české pobočky ACFE,

  jsme rádi, že vás můžeme informovat, že původní seminář průběžného odborného vzdělávání s názvem "Podvody v telekomunikačním sektoru", který jsme museli v listopadu zrušit, se uskuteční v náhradním termínu.

  Nový termín: pondělí 19. ledna, v 17:00 hod

  Seminář proběhne v češtině a po jeho absolvování účastníci opět obdrží potvrzení o získání 2 CPE kreditů.

  Přednášejícím bude pan Šimon Mudra - Fraud Manager, Vodafone Czech Republic a.s.

  Šimon Mudra se věnuje detekci podvodného jednání externích zákazníků, komunikací se státní správou a analýzou rizik nově zaváděných služeb, interních a externích procesů a postupů či marketingových nabídek. V rámci společnosti se podílel na vývoji několika systémů, například na:

  • Fraud detection system (pro provozní podvody)
  • Security incident system (systém pro reporting a evidenci všech bezpečnostních incidentů ve společnosti)
  • Automatický scoring nových zákazníků
  • Specializovaný systém pro potřeby státních orgánů
  • Šimon Mudra je členem několika pracovních skupin v rámci APMS a APVTS

  Náplň semináře:

  Cílem semináře bude poskytnout vhled do světa telekomunikací a boje proti podvodnému jednání v oblasti telco sektoru. Posluchači se seznámí se specifiky tohoto odvětví, možnostmi výskytu a obrany proti různým typům podvodného jednání páchaných v telekomunikačním sektoru.

  1. Představení a úvod
  2. Subscription fraud
  3. Automatický systém ohodnocení zákazníka ve Vodafone CZ
  4. Typy provozních telekomunikačních podvodů
  5. Systém pro detekci provozních podvodů ve společnosti Vodafone CZ
  6. Blízká budoucnost v detekci telekomunikačních podvodů
  7. Mobilní operátor vs. legislativa
  8. Diskuse

  Místo konání:

  EY (former Ernst & Young)
  zasedací místnost pro klienty - bližší informace na recepci
  Budova Florentinum – vchod D
  Na Florenci 2116/15
  110 00 Praha 1

  Účastnický poplatek bude vybírán v hotovosti před zahájením semináře. Poplatek za seminář činí:

  • 800,- Kč pro veřejnost
  • 500,- Kč pro členy české pobočky ACFE

  Pokud se rozhodnete zúčastnit, potvrďte prosím svoji účast emailem na adresu phladka@acfe.cz nejpozději do pátku 16. ledna 2015.

Show older posts...
 
©2012 Association of Certified Fraud Examiners. All rights reserved. The ACFE logo is a trademark owned by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc.